פרשת שמות, 'ויקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף'

הרב יהודה עמית
פרשת שמות, 'ויקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף' | תש"פ
Share this