פרשת שמות, האם צריך להסתכן כדי להציל את חבירו?

הרב אשר וייס
פרשת שמות, האם צריך להסתכן כדי להציל את חבירו? | תשס"ט
Share this