פרשת שמות, האם מותר להסתכן כדי להציל חבירו

הרב אשר וייס
פרשת שמות, האם מותר להסתכן כדי להציל חבירו | תשע"ג
Share this