פרשת שלח, תכלת בציצית

הרב אלחנן ז'ק
פרשת שלח, תכלת בציצית | תשע"ט
Share this