פרשת שלח, מצוות כנגד עברות

הרב יצחק גולד
פרשת שלח, מצוות כנגד עברות | תשפ"א
Share this