פרשת שלח, המשתמט ממצות עשה

הרב אשר וייס
פרשת שלח, המשתמט ממצות עשה | תשע"ד
Share this