פרשת שלח, חטא המרגלים וחטא המעפילים אחד הוא

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת שלח, חטא המרגלים וחטא המעפילים אחד הוא | תשע"ח
Share this