פרשת שופטים, משמעות פטירת דוד המלך

הרב אייל אונגר
פרשת שופטים, משמעות פטירת דוד המלך | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this