פרשת שופטים, לשוב לה' מתוך אהבה

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת שופטים, לשוב לה' מתוך אהבה | תשע"ח
Share this