פרשת שופטים, ללכת אחרי ה' בתמימות ולא אחר יצר הרע והכנה הראויה בחודש אלול

הרב משה יעקב קליין
פרשת שופטים, ללכת אחרי ה' בתמימות ולא אחר יצר הרע והכנה הראויה בחודש אלול | תשפ"א
Share this