פרשת שופטים, לימוד זכות

הרב ישראל אשלג
פרשת שופטים, לימוד זכות | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this