פרשת שופטים, חובת הציות בדרך התורה לדעת גדולי הדור

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת שופטים, חובת הציות בדרך התורה לדעת גדולי הדור | תשע"ט
Share this