פרשת שופטים, הכנה לחודש אלול

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת שופטים, הכנה לחודש אלול | תש"פ
Share this