פרשת שופטים, אמונת חכמים

הרב פנחס שלום פרידמן
פרשת שופטים, אמונת חכמים | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this