פרשת שבוע, פרשת פנחס

הרב מרדכי אורלנציק
פרשת שבוע, פרשת פנחס

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this