פרשת ראה, חודש אלול

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל
פרשת ראה, חודש אלול | תשע"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this