פרשת ראה, חודש אלול

הרב יצחק קולדצקי
פרשת ראה, חודש אלול | תשע"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this