פרשת ראה, "ותשובה ותפילה וצדקה..."

הרב מרדכי רוזנטל
פרשת ראה, "ותשובה ותפילה וצדקה..." | תש"ע
Share this