פרשת קרח, המחלוקת מביאה חורבן לעולם

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת קרח, המחלוקת מביאה חורבן לעולם | תשע"ח
Share this