פרשת קורח, להחשיב מעשים קטנים

הרב ישראל אשלג
פרשת קורח, להחשיב מעשים קטנים | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this