פרשת קדושים, "לא תאכלו על הדם"

הרב אלחנן ז'ק
פרשת קדושים, "לא תאכלו על הדם" | תשע"ח
Share this