פרשת צו, "אם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה"

הרב אלחנן ז'ק
פרשת צו, "אם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה" | תשע"ז

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this