פרשת פקודי, אחדות עם ישראל יצרה את המשכן

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת פקודי, אחדות עם ישראל יצרה את המשכן | תשע"ט
Share this