פרשת פנחס, הרקע למעשה זמרי והמוסר השכל לשמירת העינים

הרב יוסף פרץ
פרשת פנחס, הרקע למעשה זמרי והמוסר השכל לשמירת העינים | תשע"ו
Share this