פרשת פנחס, קנאות פנחס והקנאות על חומות ירושלים, י"ז בתמוז ובין המיצרים

הרב נתן רוטמן
פרשת פנחס, קנאות פנחס והקנאות על חומות ירושלים, י"ז בתמוז ובין המיצרים | תש"פ
Share this