פרשת פנחס, עונש ההתבוללות כיליון עם ישראל

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת פנחס, עונש ההתבוללות כיליון עם ישראל | תשע"ח
Share this