פרשת פנחס, למען תלמד ליראה (א) , ראיה גשמית וראיה רוחנית

הרב משה קפלן
פרשת פנחס, למען תלמד ליראה (א) , ראיה גשמית וראיה רוחנית | תש"ע

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this