פרשת פנחס, החילוק בעבודת ה' בין לפני מתן תורה לבין אחרי מתן תורה

הרב משה יעקב קליין
פרשת פנחס, החילוק בעבודת ה' בין לפני מתן תורה לבין אחרי מתן תורה | תשע"ח
Share this