פרשת פנחס, אין מחילה למחטיא את ישראל

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת פנחס, אין מחילה למחטיא את ישראל | תשע"ח
Share this