פרשת פנחס, אדם שגורם למגיפה בגזירת שמים האם נחשב לרודף?

הרב יהודה כהן
פרשת פנחס, אדם שגורם למגיפה בגזירת שמים האם נחשב לרודף? | תשפ"א
Share this