פרשת עקב, ברכת הזימון מדאורייתא או מדרבנן, ב'

הרב שלמה גוטפריד
פרשת עקב, ברכת הזימון מדאורייתא או מדרבנן, ב' | תש"פ
Share this