פרשת עקב, ברכת הזימון מדאורייתא או מדרבנן, א'

הרב שלמה גוטפריד
פרשת עקב, ברכת הזימון מדאורייתא או מדרבנן, א' | תש"פ
Share this