פרשת עקב, כשהרפואה מגיעה מהקב''ה בלי שליח זו רפואה שלמה, אידיש

הרב אברהם צבי קירשנבוים
פרשת עקב, כשהרפואה מגיעה מהקב''ה בלי שליח זו רפואה שלמה, אידיש | תשע"ט
Share this