פרשת נשא, שכחת התורה

הרב יונתן שרגא דומב
פרשת נשא, שכחת התורה | תשע"א
Share this