פרשת נשא, כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין

הרב שמעון סנדומירסקי
פרשת נשא, כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין | תשע"ט
Share this