פרשת נצבים

הרב פנחס שלום פרידמן
פרשת נצבים | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this