פרשת נצבים, שלוה בטחון ובחירות נכונות בחיים

הרב אייל אונגר
פרשת נצבים, שלוה בטחון ובחירות נכונות בחיים | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this