פרשת נצבים, ראש השנה

הרב אליהו דיסקין
פרשת נצבים, ראש השנה | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this