פרשת ניצבים, קול השופר גורם לשמחה

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת ניצבים, קול השופר גורם לשמחה | תשע"ט
Share this