פרשת ניצבים וילך, מצות הקהל

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל
פרשת ניצבים וילך, מצות הקהל | תשע"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this