פרשת ניצבים והכנה לאלול

הרב מיכאל לסרי
פרשת ניצבים והכנה לאלול | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this