פרשת ניצבים, אידיש

הרב אשר דרוק
פרשת ניצבים, אידיש | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this