פרשת נח, גנב סידורים מהכותל ומכרם ביוקר כמה עליו לשלם

הרב יהודה כהן
פרשת נח, גנב סידורים מהכותל ומכרם ביוקר כמה עליו לשלם | תש"פ
Share this