פרשת משפטים, עבד עיברי

הרב פסח שפיר
פרשת משפטים, עבד עיברי | תשע"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this