פרשת משפטים, הלואה או צדקה - מה חשוב יותר?

הרב נחום רפפורט
פרשת משפטים, הלואה או צדקה - מה חשוב יותר? | תשע"ו
Share this