פרשת משפטים, את הדינים של בן אדם לחבירו צריך לקיים מכוח ציווי ה' בלבד ולא כי אנחנו אנשים טובים

הרב משה יעקב קליין
פרשת משפטים, את הדינים של בן אדם לחבירו צריך לקיים מכוח ציווי ה' בלבד ולא כי אנחנו אנשים טובים | תש"פ
Share this