פרשת משפטים, אל תחשוב רק על עצמך, אלא תפרסם את אתר 'בינינו' לכל חברך ואז תזכה לברכה מיוחדת

הרב חנן לדרמן
פרשת משפטים, אל תחשוב רק על עצמך, אלא תפרסם את אתר 'בינינו' לכל חברך ואז תזכה לברכה מיוחדת | תשע"ט
Share this