פרשת מקץ, ספר "זרע שמשון"

הרב רוני עזרא
פרשת מקץ, ספר "זרע שמשון" | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this