פרשת מקץ, מה קרה עם השבטים הקדושים? 

הרב אשר דרוק
פרשת מקץ, מה קרה עם השבטים הקדושים?  | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this