פרשת מקץ, חנוכה

הרב יהודה אריה דינר
פרשת מקץ, חנוכה | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this